Operační program Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Podmínky dotace:

Lze žádat jako záměnu za kotel na tuhá paliva (ne však kotel na biomasu, nebo s automatickým podavačem).
Zároveň je třeba udělat některé z mikro opatření (vyměnit okna, opravit fasádu, zateplit).

Výše podpory:

70% způsobilých výdajů v případě, realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
75% způsobilých výdajů v případě, realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
80% způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
Maximální možná výše nákladů je 150tis. Kč (z toho náklady na mikro opatření 20tis. Kč).
Výše dotace pro tepelné čerpadlo až 85% maximálních nákladů – tedy až 127 500 Kč.
Způsobilé výdaje= výdaje za práci, zkoušky, služby spojeny z výměnou zařízení.

Dokumenty nutné k podání žádosti:

Žádost o poskytnutí dotace, Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Fotodokumentace stávajícího kotle, Písemné souhlasy spoluvlastníků či jinak dotčených osob

 

Comments are closed.