SCMI-01.4X

Tento produkt nelze zakoupit online. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Popis

Komunikační modul SCMI-01.4X umožňuje řízení samostatné venkovní jednotky ASGE-XXBI nebo ASGE-XXBI-3 ze série UNI SPLIT, které mají chladivo R32. Umožňuje nastavení těchto režimů:

  • autonomní řízení podle tlaku pro chlazení (odpařovací teploty)
  • autonomní řízení teploty pro chlazení a topení (jako podřízená jednotka)
  • omezení vypařovací teploty na -30 °C
  • podřízená jednotka (0–10 V) pro chlazení i topení

V režimu podřízené jednotky pracuje jako konvertor mezi řídicím systémem a venkovní jednotkou. Výkon kompresoru venkovní jednotky řídí pomocí sériové linky podle hodnoty napětí 0 až 10 V z externího řídicího systému. Modul je napájen napětím 220–240 V / 50 Hz. Pro ovládání venkovní jednotky je opatřen sériovým komunikačním kanálem o rychlosti 9600 bit / sec doplněném o obvody napájení komunikačních obvodů venkovní jednotky. Pro ovládání dalších zařízení obsahuje tři relé s nastavitelnou funkcí se spínacím kontaktem 230 V / 2 A. Mimo to má modul dva binární vstupy s TTL úrovní. Jeden napěťový vstup 0 až 10 V / 100 kΩ, jeden proudový vstup 4 až 20 mA a dva vstupy pro odporové teploměry 10 kΩ (ß = 3435).


Proč spolupracovat s námi