Fakta – proč investovat do technologie Daikin

Daikin ukazuje cestu inteligentního využití energie

Náročné cíle ochrany životního prostředí v programu 20-20-20

Evropská komise stanovila náročné cíle pro zlepšení energetické účinnost v Evropské unii. Tyto cíle zvané 20-20-20 směřují ke 20 % snížení emisí CO2, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie o 20 % a 20 % snížení využití primární energie, to vše do roku 2020. Za účelem dosažení těchto cílů vydala Evropská komise Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Tato směrnice stanovuje minimální požadavky na energetickou účinnost produktů spojených se spotřebou energie. Po roce 2013 začnou všechny klimatizační jednotky a tepelná čerpadla vzduch-vzduch do výkonu 12 kW spadat do působnosti této Směrnice o ekodesignu. Po roce 2013 produkty, které nevyhoví požadavku na minimální energetickou účinnost (jako klimatizační jednotky bez invertoru), ztratí své značení CE a nebudou tedy již moci být prodávány v Evropě. V roce 2014 se požadavek na energetickou účinnost opět výrazně zvýší.

Významná změna: celoroční účinnost v souladu se skutečným výkonem

Nejen že Směrnice o ekodesignu systematicky zvyšuje minimální požadavky na šetrnost k životnímu prostředí, mění se i způsob hodnocení výkonu tak, aby lépe odrážel podmínky v reálném provozu. Dříve se pro měření používala jmenovitá účinnost, která byla měřena při neměnné venkovní teplotě a zařízením zapnutým na plný výkon. V průběhu sezóny chlazení a vytápění se venkovní teplota mění (není stejná jako teplota při měření) a zařízení často nepracuje na plný výkon; toto staré hodnocení neodráží správně skutečnou výkonnost. Nový způsob, celoroční účinnost, měří výkonnost vytápění a chlazení v rozsahu venkovních teplot a lépe reprezentuje skutečnou účinnost po celou sezónu vytápění a chlazení. Navíc jsou do nového hodnocení celoroční účinnosti zahrnuty pomocné režimy, jako je pohotovostní režim. Z toho vyplývá, že celoroční účinnost lépe hodnotí skutečnou výkonnost klimatizace v reálných podmínkách po celou sezónu.

Odpovědnost k životnímu prostředí

Klimatizace vylepšuje klima v místnostech a vytváří příjemné prostředí pro práci i zábavu i v těch nejextrémnějších klimatických podmínkách. Společnost Daikin v posledních letech v reakci na potřebu chránit životní prostředí podnikla významné kroky směrem k omezení nepříznivých účinků výroby a provozu klimatizačních jednotek. Výsledkem jsou nová energeticky úsporná zařízení kombinovaná s inovativními výrobními postupy, jejichž dopad na životní prostředí je minimální.

Závazek vůči životnímu prostředí

Péče o životní prostředí je vlastní všem provozům společnosti Daikin na celém světě, od návrhu a výroby až po každodenní činnost našich zaměstnanců. Tepelná čerpadla Daikin v kombinaci s naší vlastní technologií invertorů nabízejí bezkonkurenční pohodlí domácího vytápění a provozní účinnost.

Účinnost tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla dokáží získávat energii z venkovního vzduchu i v nejchladnějších zimních dnech. Systémy Daikin dokáží poskytovat pohodlné a účinné vytápění interiérů a splňují přísné požadavky kladené na průmyslové vytápění a chlazení.

Energeticky účinná zařízení

Mnoho inovací produktů je založeno na odpovědnosti polečnosti Daikin k životnímu prostředí. Invertorové řízení zkracuje dobu spuštění jednotky a reguluje výkon kompresoru tak, aby přesně odpovídal požadavkům systému. Připojení ke stejnosměrným motorům kompresorů Daikin umožňuje produktům Daikin dosahovat nejvyšších hodnot účinnosti na trhu. Také pokročilé automatizované řídicí pakety zajišťují stálou optimální účinnost systému a umožňují vzdálené monitorování přes internet.

Snížení množství odpadu

Společnost Daikin byla prvním evropským výrobcem klimatizací, který získal ekologickou certifikaci ISO 14001, a všechny závody společnosti Daikin a jejích dceřiných společností jsou nyní nositeli podobných certifikací. Politika nulového množství odpadu společnosti Daikin zajišťuje, že mnoho našich produktů lze recyklovat, opětovně použít nebo repasovat.

Recyklace materiálů

Recyklace materiálů je pro společnost Daikin samozřejmostí. Například kal vznikající při čištění odpadních vod se využívá při výrobě cementu. Recyklace dalších typů odpadu je také podporována investicemi do vratných obalů.

O společnosti Daikin Europe N.V.

Společnost Daikin je celosvětově známou firmou. Je založena na téměř 90 letých zkušenostech ve výrobě kvalitních klimatizačních zařízení pro průmyslové, komerční a rezidenční aplikace. Již 55 let jsme také lídry v technologii tepelných čerpadel.

Kvalita podle společnosti Daikin

Kvalita produktů Daikin vzbuzuje velké uznání – pramení z pečlivé pozornosti, kterou věnujeme designu, výrobě i testování, stejně jako poprodejní podpoře zákazníkům. Abychom tohoto uznání dosáhli, tak musíme pečlivě vybírat každou součást a také ji důsledně testovat, abychom ověřili, že přispěje ke kvalitě a spolehlivosti výrobku.

Celoroční domácí pohodlí

Účelem celkového řízení klimatu je zajistit optimální prostředí pro život po celý rok. Společnost Daikin je expert ve vytváření řešení na míru, které zajišťuje perfektní vnitřní prostředí. Ať už se jedná o jedinou místnost nebo celou domácnost, náš systém Multi, díky svým špičkovým technologiím invertoru a tepelného čerpadla, lze přizpůsobit tak, aby vždy přinášel optimální výsledky. Naše vnitřní jednotky jsou navrženy pro snadnou instalaci a minimální využití prostoru. Lze je také přizpůsobit vybavení interiéru. Nabízíme dokonce řešení, které kombinuje klimatizaci s ventilací a zvlhčováním pro pocit dokonalého vnitřního pohodlí.

Víte, že Daikin je největším výrobcem klimatizací na světě?

Společnost Daikin je původem japonská společnost působící celosvětově s největším podílem na trhu HVAC produktů (klimatizace, vzduchotechnika, vytápění, chladírenství). Zaměřuje se pouze na tyto produkty a i díky této specializaci je také inovačním lídrem.

Víte, že Daikin se zabývá klimatizacemi a chladírenstvím již téměř 90 let?

Společnost Daikin byla založena v Osace již roku 1924. První klimatizaci pro občanské stavby vyrobila
již roku 1951 a roku 1958 dokonce uvedla na trh své první tepelné čerpadlo. Po celou tuto dobu se
Daikin snaží o nejvyšší možnou kvalitu svých produktů, maximální účinnost a tedy minimální provozní
náklady.

Víte, že pro Daikin je Česká republika „druhý domov“?

V roce 2003 společnost Daikin otevřela velký výrobní závod na výrobu klimatizačních jednotek a tepel-
ných čerpadel v Plzni na Borských polích. Tím se stal jedním z nejvýznamnějších investorů a zaměstna-
vatelů nejen v kraji, ale v celé České republice. V roce 2006 pak Daikin otevřel druhý závod, tentokrát na
výrobu kompresorů, jakožto nejdůležitějších komponentů klimatizací a tepelných čerpadel. Díky tomu
Daikin v České republice zaměstnává v sezóně až 4 000 zaměstnanců. O klimatizaci Daikin lze tedy říci,
že se jedná o špičkovou japonskou technologii vyráběnou „zlatými českými ručičkami“.


Proč spolupracovat s námi