Split – vysokoteplotní

THERMA V Split vysoká teplota poskytuje prostřednictvím 2 cyklů chladícího okruhu horkou vodu až do teploty 80℃. Mezi jeho výhody patří pohodlné vytápění pomocí ekvitermního režimu.

Jak pracuje THERMA V Split – vysoká teplota

Teplo generované venkovní jednotkou pomocí teplotního výměníku s externím vzduchem je přeneseno do vnitřní jednotky a poskytuje vytápění a horkou vodu.

Vyšší výkon s kaskádovou technologií

Prostřednictvím 2 cyklů chladicího okruhu dokáže kaskádová technologie vyrobit horkou vodu až do teploty 80°C.

Pohodlné vytápění pomocí ekvitermního režimu

Teplota vytékající vody se bude automaticky řídit venkovní teplotou při použití režimu Provozu závislého na počasí. Pokud se venkovní teplota sníží, kapacita vytápění pro dům se automaticky zvýší, aby byla udržena stejná teplota v pokoji.

Rychlé a spolehlivé vytápění s intelig. čidlem

Jedinečné inteligentní čidlo LG s technologií řízení tlaku a teploty cílí přesně na rychlejší a přesnější odpověď na proměnlivé zatížení.

Nouzový provoz

Dokonce i v případě náhlé chyby výrobku THERMA V pokračuje nadále v produkci tepla, dokud nedojde k řádnému servisu. V případě drobné chyby, způsobené převážně chybou fungování čidla, je cyklus tepelného čerpadla nucen fungovat. U velkých chyb způsobených defekty v částech cyklu, bude spuštěn elektrický ohřívač a udržovat provoz vytápění.


Proč spolupracovat s námi